A+ Graad 2

Hierdie program is slegs beskikbaar vir lede.

A+ Graad 2 bestaan uit honderde genotvolle oefeninge in die 5 sleutel leerareas. Hierdie beproefde vaardigheide is noodsaaklik om u kind toe te rus met die nodige kennis vir die primêre opvoedkundige fase.

Engels en Afrikaans is nou alles in een App beskikbaar.

Kategorie:

Beskrywing

A+ Graad 2 bestaan uit honderde genotvolle oefeninge in die 5 sleutel leerareas. Hierdie beproefde vaardigheide is noodsaaklik om u kind toe te rus met die nodige kennis vir die primêre opvoedkundige fase. Die vaardigheidsontwikkeling sluit in; optelling, aftrekking, vermenigvuldiging (tafels), hoofrekene – deling, lees, spelling, logiese beredenering, geheue, konsentrasie en basiese rekenaarvaardighede.

In alle aktiwiteite word die leerder in ‘n pretbelaaide atmosfeer vasgevang. Die speletjies is so ontwerp dat kinders dit maklik kan verstaan sonder ouer toesig of bystand met die gevolg dat die kind nie alleenlik sy/haar intellektuele vaardighede ontwikkel maar ook sy/haar selfvertroue ontwikkel.

Afrikaans

KOEKIESBELEID

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.