Experi-Maatjies is ‘n opvoedkundige, wetenskapprogram wat eksperimente gebruik om vir kinders te wys dat die wêreld van Wetenskap pret kan wees. Wat ontstaan het as ‘n buitemuurse aktiwiteit was, word nou ook, in samewerking met Besige Breintjies, as aanlyn lesse aangebied. Elke les word aangebied op ‘n kindervriendelike manier wat gepas is vir kinders tussen die ouderdomme van 5 en 13 jaar.
Kinders behoort eksperimente te doen om dieselfde redes waarom daar vir hulle stories vertel word en waarom hulle aan sport deelneem - eksperimente moedig kinders aan om nuuskierig, kreatief en vol selfvertroue te wees. Eksperimente leer kinders om waar te neem, te vergelyk, te dink en te voorspel – alles terwyl hulle PRET het!

Kliek op die knoppie om te begin eksperimenteer!

Afrikaans

KOEKIESBELEID

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.