A+ Grade 1

Hierdie program is slegs beskikbaar vir lede.

A+ Graad 1 is ‘n Afrikaanse app, wat honderde pretbelaaide oefeninge in 6 sleutel afdelings bevat vir die ontwikkeling van vaardighede. Hierdie beproefde vaardighede is noodsaaklik om u kind toe te rus met die nodige kennis ter voorbereiding vir die primêre opvoedingsfase.

Engels en Afrikaans is nou alles in een App beskikbaar.

Kategorie:

Beskrywing

A+ Graad 1 is ‘n Afrikaanse app, wat honderde pretbelaaide oefeninge in 6 sleutel afdelings bevat vir die ontwikkeling van vaardighede. Hierdie beproefde vaardighede is noodsaaklik om u kind toe te rus met die nodige kennis ter voorbereiding vir die primêre opvoedingsfase. Die vaardighede wat ontwikkel word sluit in; optelling, aftrekking, lees, spelling, logiese beredenering, geheue, konsentrasie, kreatiwiteit en basiese rekenaarvaardighede.

In alle aktiwiteite word die leerder in ‘n pretbelaaide atmosfeer vasgevang. Die speletjies is so ontwerp dat kinders dit maklik kan verstaan sonder ouer toesig of bystand met die gevolg dat die kind nie alleenlik sy/haar intellektuele vaardighede ontwikkel maar ook sy/haar selfvertroue ontwikkel.

Afrikaans

KOEKIESBELEID

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.