Aug 10

Hoe om jou kind se selfbeeld te bou

 1. Wees onvoorwaardelik lief vir jou kind.
  Dis belangrik dat jou kind weet hulle word gewaardeer en is spesiaal. Help hulle om hul eie goeie eienskappe raak te sien en gee opregte lof waar en wanneer jy kan (dit sluit in vir takies wat eintlik “verwag” word, soos om goeie maniere te hê). Jou kind moet weet dat, selfs al maak hy foute, jy steeds vir hom lief is. Hy moet weet dat jy aan sy kant is maak nie saak wat gebeur nie.
 2. Skep ‘n veilige omgewing.
  Kinders het roetine, reëls en grense nodig waarbinne hulle kan veilig voel. Roetines bied kinders ‘n raamwerk van hoe hul dag sal verloop – so weet hulle wat om volgende te verwag. Reëls moet realisties wees en konsekwent toegepas word. Hulle moet leer dat elke optrede ‘n gevolg het, positief of negatief.
 3. Vertrou mekaar.
  Jou kind moet kan staatmaak op jou om dieselfde op te tree in ‘n spesifieke situasie. Om byvoorbeeld een dag saam te lag as hy op sy bed spring en die volgende dag met hom raas daaroor, is baie verwarrend vir kinders. Probeer om nie verskillend of onvoorspelbaar te reageer op dinge wat jou kind doen nie. Maak seker dat jou verbal en nie-verbale boodskappe ooreenstem. Jou kind moet kan vetroue hê in jou reaksie en ondersteuning.
 4. Ontwikkel vaardighede.
  Bou jou kind se selfvertroue deur sy vaardighede en belangstellings te ontwikkel. Toon opregte belangstelling in sy talente en stokperdjies en help hom waar nodig.
 5. Gee keuses
  Gee jou kind die geleentheid om hul eie keuses te maak en uit te oefen. Dit wys dat jy hulle ernstig opneem en vertrou om ‘n keuse te maak. Gee hulle ruimte om self oplossings vir ‘n probleem te bedink en die beste oplossing te kies. Hulpvaardigheid kweek ook selfvertroue.
 6. Kweek ‘n positiewe uitkyk.
  Help jou kind om kommentaar en kritiek te hanteer deur positief te bly oor hulself. Dit is belangrik om kritiek te hoor, maar dit moenie hulle selfbeeld skaad nie. Help hulle om kritiek binne konteks te sien.
 7. Gun elkeen ‘n plek.
  Respek vir mekaar se maner van doen is baie belangrik vir ‘n gesin om mekaar volkome te aanvaar. Wanneer ‘n kind weet dat hul unieke geaardheid ‘n plekkie in die groter gesin het, sal hulle nie te selfbewus wees om hulself te wees nie.

Bron: Netwerk24

Afrikaans

KOEKIESBELEID

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.