Jul 07

Middellyn kruising

Hierdie eenvoudige aksie hou baie voordele in vir klein kinders se ontwikkeling.

Ons brein kan opgedeel word in ‘n linker- en regterbrein. Die linkerkant van die brein is ook bekend as die logiese kant. Die linkerbrein beheer die regterkant van die lyf en behels aksies soos skryf, praat, wiskunde, wetenskap en die vermoë om te redeneer en analiseer. Die regterbrein is die emosionele kant van die brein en is verantwoordelik vir die linkerkant van die lyf. Dit beheer ons verbeelding, kreatiwiteit, intuïsie, kuns, musiek en objektiwiteit.

Die brein funksioneer optimaal as altwee dele saam werk. Wanneer hierdie twee dele nie effektief saam werk nie reken arbeidsterapeute en ander kundiges op die gebied dat kinders meer emosionele uitbarstings het, dat hulle moeiliker luister, sukkel by die skool en meer aggressief is.

Middellyn kruising help om alles (en almal 😊) weer in lyn te kry. Dit is dood eenvoudig soos om ‘n denkbeeldige lyn in die middel van hulle lyfies te laat kruis. Byvoorbeeld: die linkerhand oorsteek na die regter knieg of skouer. As ons in meer diepte gaan kyk forseer dit die twee kante van die brein om te kommunikeer. Hoe meer gereeld die twee dele kommunikeer, hoe makliker raak dit vir ontwikkelende breine om inligting te verwerk, emosies te beheer en aksies (soos praat, huil en asem haal) uit te voer.

Paar eenvoudige speletjies en oefeninge wat kan help om die kommunikasie oorkruising in te oefen:

 • Rek en strek na weerskante toe, byvoorbeeld linkerhand na regter voet. Mens kan van kleure gebruik maak soos ‘n rooi kol op een hand en ‘n rooi kous aan die teenoorgestelde voet
 • Kruip (soos ‘n babatjie – dit is baie belangrik)
 • Teken die figuur 8 op ‘n groot oppervlakte. Gebruik bordkryt om dit op die plaveisel of trampoline te teken of teken dit in die lug
 • Staan op een been en raak met die teenoorgestelde hand aan die opgeligte knieg
 • Eenbeentjie spring (hopscotch)
 • Sterspronge
 • Dans en marsjeer soos ‘n soldaatjie
 • Bind ‘n lang lint aan ‘n stok vas en laat hulle daarmee patrone in die lug maak
 • Swem
 • Boks oorkruis in die lug in
 • Skop ‘n bal in teenoorgestelde rigtings
 • Kuns aktiwiteite soos ryg, knip met ‘n skêr, papiere vou, inkleur en teken
English

Cookies Policy

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.