Nov 07

Ouderdomme vir psigo-sosiale ontwikkeling in kinders

Chris van Niekerk, die hoof van Founders Hill College, verwys na die Erikson stadiums van psigo-sosiale ontwikkeling.

  • Baba tot 18 maande – Vertroue en wantroue
  • 18 maande tot 3 jaar – Ourinomie en skaamte of twyfel
  • 3 tot 5 jaar – Inisatief en skaamte
  • 5 – 13 jaar – Arbeidsaamheid (ywer) en Minderwaardiheid
  • 13-21 jaar – Identiteit en rolverwarring

Die ontwikkelingstadiums waar kinders die meeste deur sosiale etikette geaffekteer word, is hul skooljare waar hulle nie net gereeld interaksie met ouers het nie, maar ook met ander kinders, onderwysers, afrigters en dies meer.

In 5-13 jaar (laerskooltyd) is die uitkoms van ontwikkeling waar kinders waarde in hulself moet vind en ywer aan die dag moet lê. Die positiewe etikette moet daarom selfvertroue by kinders kweek dat hulle voel asof hulle regte dinge kan doen as hulle hard werk.

Jy kan jou kinders help deur gesonde werksetieket-gewoontes by die huis en skool te kweek. Help byvoorbeeld jou kinders met ‘n realistiese studierooster vir die eksamen.

Sien jou kinders se werk raak en prys hul deursettingsvermoë en werksetiek deur byvoorbeeld te sê: “Ek is so trots op jou harde werk” of “Dit lyk asof jy so hard werk om hierdie kwartaal goed te doen”.

Skep geleenthede vir jou kinders om ywer aan die dag te lê by die huis – groter kinders kan dalk een keer per week kos maak en komplimenteer die poging dan.

Vermy negatiewe etikette in hierdie fase wat gevoelens van minderwaardigheid by jou kinders kan skep. Kinders in hierdie oudersomsgroep verander daagliks soos wat hulle groei en ontwikkel en hulle is baie bewus van die feit dat hulle verander, leer en groei.

Daarom is dit belangrik om woorde te vermy soos: “Jy is pateties”, “Jy is lui”, “Jy doen nie goed genoeg nie”. Hierdie tipe kommentaar sal groei onderdruk en dit kan deur die kind geïnternaliseer word en hul realiteit word.

As jy bekommerd is oor iets waarin jou kind nie goed doen nie, sê dit op ‘n manier wat die kind nie afbreek nie. Eerder: “Dis nie hoe ek jou ken nie, ons weet mos jy kan beter doen.” Dit gee die kind dan die kans om beter te doen.

Waardevolle terugvoering aan jou kinders oor hul gedrag en die gevolge daarvan is krities om goed gebalanseerde, suksesvolle grootmense groot te maak.

 

BRON: Oorspronklike artikel saamgestel deur Zerelda Esterhuizen. Lees die volledige artikel op Vrouekeur.

English

Cookies Policy

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.