Jun 04

Doughnut word game

English Instructions:

Children should take their vowel card (it contains “plates” with the vowels showing in red) and a doughnut. Next, they place their doughnut on the plate so that the red vowel shows through the hole and practice sounding out the word it creates.

Not every pairing of doughnut and plates will create a real word. This is a teachable moment. Take this opportunity to have your child (if they are old enough) to write down all the words the combinations make – even the silly ones. If your child is still little, record the words on their behalf and have a laugh at the silly words you create.

Click here to download the doughnut word game.

Afrikaanse Instruksies:

Kinders neem hul vokaal kaart (wat “borde” met die vokale in rooi het) en ‘n oliebol. Neem dan ‘n oliebol en plaas dit bo-oor die bord sodat die rooi vokaal deur die gaatjie loer, en oefen dan om die woord te klank.

Nie elke kombinasie van vokaal en oliebol sal ‘n werklike woord skep nie. Gebruik hierdie geleentheid om jou kleinding te leer: indien jou kind groot genoeg is kan hy self al die kombinasies neerskryf. Indien nie, doen dit vir jou kleinding en lag saam oor die lawwe woorde wat die oliebolle maak.

Laai jou oliebol woord speletjie hier af.

English

Cookies Policy

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.