Feb 19

As jou peuter laat begin praat

Al die kinders in jou peuter se speelskool babbel al in tweewoord-sinne, maar jou klein liefling s锚 nog nie boe of ba nie. Is dit nodig om bekommerd te raak?

Ongeveer 13 % van kinders begin laat te praat. Daar is ook gevind dat die meeste laat-praters 鈥檔 gesinsgeskiedenis het van vroe毛 taalvaardigheidsvertraging, heelwaarskynlik manlik is, moontlik gebore is met 鈥檔 gewig van minder as 85% van die optimale geboortegewig, of vroe毛r as 37 weke in die swangerskap gebore is.

Wie word gesien as laat-praters? 始n Laat-prater is 始n peuter wat 始n goeie begrip van taal het en verder in alle opsigte goed ontwikkel is, maar 始n beperkte woordeskat vir sy ouderdom het. Hy het al die nodige boustene om te praat, maar praat baie min of glad nie.

始n Peuter van 18 maande moet al ten minste 20 woorde gebruik, en 始n 24 maande oue kind moet meer as 始n honderd woorde kan s锚 en tweewoord sinne kan maak. Die sinne moet egter selfgeskepte sinne wees soos 鈥渉ondjie weg鈥 of 鈥渂eentjie eina鈥, en nie kombinasies wat altyd saam gebruik word nie.

Wat kan jy as ouer doen om te verseker dat jou kind se spraakontwikkeling verbeter?

  • Laat jou kind se gehoor toets. Selfs 始n geringe gehoorprobleem kan probleme met spraak- en taalontwikkeling veroorsaak.
  • Lees herhalende boeke voor en sing herhalende liedjies. Wanneer jou kind dieselfde patroon herhaaldelik hoor, sal hy kan voorspel wat volg. Hy sal dan begin om die woorde in te vul wanneer jy 始n pouse voor 始n herhalende woord los. Kinders leer deur herhaling.
  • Praat, praat, praat! Praat oor alles wat hy doen, wat gebeur en waarmee jy besig is. Gebruik kort sinne en maklike, herhalende woorde waar jy kan.
  • Paar woorde met aksies. Kinders is meer geneig om 始n woord na te boots wanneer die woord met 始n bekende aksie gepaard gaan.
  • Gebruik baba-gebaretaal om die verbale kommunikasie te oorbrug. Die gebruik van tekens en gebare kan kinders se taalvaardighede verbeter.
  • Moenie kwaad en gefrustreerd raak nie.
  • Brei uit op wat jou kind s锚. As hy 鈥渂al鈥 s锚, s锚 dan woorde wat daarmee saamgaan soos 鈥渂al gooi鈥, 鈥渂al rol鈥, 鈥渞ooi bal鈥. Wanneer hy sukkel om 始n woord te s锚, vul dit in vir hom en wanneer hy na iets wys met sy vingertjie, s锚 die naam van die voorwerp waarna hy wys.

Hou vol om hierdie wenke toe te pas, maar as jy nie 始n verbetering waarneem nie, sorg dat jy professionele hulp kry. Sommige kinders doen so goed in ander areas van ontwikkeling dat die ouers aanneem dat die vertraging in spraak self sal weggaan. Dit is egter nie altyd die geval nie. Dit is beter 始n spraakterapeut te raadpleeg.

Oorspronklike artikel geskryf deur Marli Naidoo. Lees dit gerus op Solidariteit.

English