Jan 14

Elke koppie werk anders

Identifiseer jou kind se unieke intelligensie leerstyl en help hulle só om moeiteloos te leer. Ons almal leer, konsentreer, verwerk en behou inligting op verskillende maniere. As jou kind gelukkig is, pas hulle leerstyl in by die metodes wat in klaskamers gebruik word.

Sommige kinders is egter net nie gemaak vir stilsit en luister of inligting uit boeke onthou nie, en in uiterste gevalle word hierdie kinders as rebels of dom bestempel. Hoe vroeër jy jou kind se leerstyl en unieke soort intelligensie uitpluis, hoe beter. As jou kind nie vir die klaskamer “gemaak” is nie, is daar baie wat jy kan doen om die leerervaring steeds positief te hou. Jy kan jou kind nie verander nie (en moet ook nie probeer nie!), maar jy kan hulle omgewing aanpas, hulle leermetode aanpas en hulle strategieë leer om in die klas oor die weg te kom.

Hieronder volg ’n opsomming van die verskillende soorte intelligensie wat kenners identifiseer om jou te help om jou kind se kop beter te verstaan. Onthou dat die wêreld ál hierdie soorte intelligensie nodig het – die een is nie beter as die ander nie.

Skole moedig meestal wiskundige en taalkundige intelligensie aan en die ander vyf soorte word maar afgeskeep. Hoe beter jy jou kind ken, hoe beter kan jy hulle dus help om hul sterk punte te gebruik om werk onder die knie te kry, en hoe makliker gaan dit wees om onderwysers aan jul kant te kry.

LOGIES EN WISKUNDIG

Jou kind:

 • Geniet syfers;
 • Herken patrone en kan dinge rangskik en organiseer;
 • Wil graag redeneer;
 • Hou van voorspelbaarheid;
 • Dink self teorieë uit van hoe dinge werk;
 • Wil eers ’n bewys sien voor sy/hy iets glo;
 • Herken ’n probleem en los dit dan op;
 • Geniet skaak en legkaarte.

Hoe jy kan help

Speel baie bordspeletjies, dobbelsteenspeletjies en bou saam legkaarte. Leer haar/hom om ’n paar eenvoudige papiervou-figuurtjies te maak. Verduidelik alledaagse goed en laat sy/hy baie vrae vra.

As jy nie self die antwoorde ken nie, soek dit saam op. Gee haar/hom ’n sakrekenaar om mee te speel.

MUSIKAAL

Jou kind:

 • Is lief vir klank en reageer op musiek;
 • Sing graag en hou goed wysie;
 • Hou tyd wanneer sy/hy musiek hoor;
 • Luister krities na musiek en kan ’n vals noot herken;
 • Neurie graag.

Hoe jy kan help

Speel agtergrondmusiek terwyl sy/hy speel of met iets besig is. Laat sy/hy bewegings uitvoer op die maat van musiek. Sy/hy sal feite, telefoonnommers en jul adres makliker onthou as julle ’n deuntjie daarvan maak. Gee haar/hom tromme as sy/hy nog te jonk is vir ander instrumente en maak saam rympies op.

INTERPERSOONLIK

Jou kind:

 • Is ’n leier wat graag onderhandel en ander help;
 • Hou van praat en organiseer;
 • Hanteer konflik goed en herstel dikwels die vrede;
 • Voel mense se bui en bedoelings fyn aan;
 • Kan ander mense beïnvloed;
 • Blink uit in groepwerk;
 • Smee hegte vriendskapsbande.

Hoe jy kan help

Jou kind sal in die kleuterskool floreer. Maatjies en speelafsprake put haar/hom nie uit nie; dit laat haar/sy ogies blink.

Maak stories van abstrakte feite en sy/hy sal meer belangstel. Sy/hy sal self baie leer deur ’n maatjie te help wat sukkel; moedig dit aan.

Laat sy/hy ’n spansport beoefen, Kinderkrans toe gaan en in die koor sing. In ’n groep gaan sy/hy floreer. Laat sy/hy baie met poppe, beertjies en aksiefiguurtjies speel. Vat haar/hom van jongs af saam as jy liefdadigheids werk doen.

TAALKUNDIG

Jou kind:

 • Gebruik baie woorde om te verduidelik;
 • Hou van redeneer en om ander te vermaak;
 • Hou van woordspeletjies en om stories te hoor en te vertel;
 • Vra baie vrae;
 • Leer maklik ’n ander taal;
 • Onthou name, plekke en datums goed.

Hoe jy kan help

Jou kind leer deur te hoor en kan inligting goed filtreer deur te luister en dan te herhaal. Sy/hy kan tot 70 persent onthou van wat sy/hy hoor. Sy/hy is ’n babbelbekkie, maar skryf dalk nie so goed soos sy/hy praat nie. Sy/hy kan gesprekke goed onthou en weer oorvertel en kan deur ’n probleem praat. Laat haar/hom met behulp van aftiklysies leer; sy/hy sal dit geniet. Sy/hy sal ook graag na oudioboeke luister en allerlei los feite uitstekend onthou. Raaisels, grappies en rympies sal haar/hom stimuleer. Laat hulle hulself op band opneem en dan weer terugspeel.

Bron: Netwerk24

English

Cookies Policy

We use cookies so that you may have a better online experience with us.

To view our cookie policy click here.

Please note that by viewing our website, you accept our use of cookies.